Normandië

Gerecht voor vrijdag 15 September

Gerecht beschrijving

De Kok spreekt de plaatselijke zonnebloemen moed in. Klimatologisch dan.